Internet – nevidljiva ruka slobodnog privatnog informisanja