Čemu još filozofija?

  • didimi

    Ideja “izabranosti”, ma kako je prezentovali nema više smisla nakon Hrista. Ako korpus određenih ideja, bile one liberalne ili socijalističke provinijencije, pripišete bilo kome kolektivitetu ili da ovoga čak označite kao jedinoga “borca” ili branitelja tih ideja, onda vi i dalje istrajavate u formiranju jednog zahtjeva u polju kognitivnog koji se može opisati kao koncept “rezervata”, pa onda i mogući konstrukt u polju socijalnog prema onima koji nemaju tu ideju “izabranosti”.Onda nije teško zaključiti da Svi ostali su u rezervatu i čekaju na prosvjećenje i osvješćenje pa makar i oružjem od strane ovih izabranih. Ovakvim konceptom se definitivno ukidaju sva lična prava pojedinca koji su u “rezervatu”, jer nemaju ključ filozofije. Nećemo “izabrane” nazivati imperijalistima nego ćemo ih nazvati “svjetlonoscima”.

  • serafim

    da li je ovaj govor odrzan 1964 ili 1974. Mislim da je to vrlo bitno zbog vremenskog konteksta. Mada zaista mislim da su SAD cuvari te tanke skrame civilizacije na ovom buretu baruta…