Šta je to “humanistički” marksizam?

  • Max

    Često čujemo da netko kaže: “za vrijeme komunizma”, iz čega proizlazi da je komunizam već postojao, a da je propao. No, je li komunizam, zaista postojao? “Da, naravno, da je postojao”, odgovorila bi ogromna većina ljudi. Međutim, takav odgovor ne zadovoljava. On je naprosto netačan! Komunizam, govoreći po Marxu, nikada nije postojao,već pohlepa i razvratnost diktatora pod maskom “komunizma”, a kako nešto nije postojalo, to onda ne može ni propasti.

  • Za ljude i radnistvo

    Komunizam nikada nije zazivio ni u jednoj jedinoj zemlji, jer za takav sistem treba puno vremena i napretka, a problem Jugoslavije, SSSR-a i slicnih zemalja je bio “totalitarni” socijalizam, znaci diktatura jedne partije, i to je jedini problem, ali danasnji kapitalizam je jos veci i najveci problem -,nama je 90tih totalitarni socijalizam zamenjen demokratskim kapitalizmom koga vecina nije htela, umesto da smo uspostavili demokratski socijalizam, ali on se sada budi, pa se nadam da ce biti prilike da zamenimo istroseni neoliberalni kapitalizam od pre 2 sv rata jednim iskrenim demokratskim socijalizmom i socijalno ekonmskim uredjenjem