Kandahar i nije tako daleko: odgovor na prilog ”Zablude o zaštiti konkurencije”