Katalaksija Blog

0

Coase IIa

Razlika između mene i Slaviše iz koje proizlazi različit tretman Kouza nije ona između vrednosne neutralnosti i normativizma, nego između deduktivnog i empirističkog metoda.

0

Coase II

Austrijska kritika Coase-a je isforsirana jer nije zasnovana na striktno ekonomskim kriterijumima.

0

Coase i slobodno tržište

Tasić u odbrani Kouza polazi od neoklasičnog razdvajanja ekonomije od prava i politike, i pretpostavlja da u slučaju eksternalija nemamo pravne parametre vlasništva. Međutim, u tipičnom kouzovskom primeru eksternih efekata mi imamo te kriterijume.

0

U odbranu Ronalda Coase-a

U tekstu “The Chicago School Concept of Property Rights: Coase Theorem and Antitrust Revisionism” Ivan Janković kritikuje Coasea i njegovu teoriju eksternalija sa dva stanovišta. Prvo, zbog toga što Coase daje prednost maksimizaciji ukupne...

0

Arafatov najveći doprinos miru

Od kako je dobio Nobelovu nagradu za mir 1994 godine, Jaseru Arafatu se do ovog trenutka nije ukazala ovako sjajna prilika da tu nagradu i opravda, odnosno na pravdi Boga zasluži. Sada, 48 godina...

0

Najstarija prevara

Socijalizam je ideologija iskompleksiranih i razmaženih buržujskih sinova – liberalizam je geslo produktivnih ljudi!