0

Coase IIa

Vreme čitanja: 4 minuta Razlika između mene i Slaviše iz koje proizlazi različit tretman Kouza nije ona između vrednosne neutralnosti i normativizma, nego između deduktivnog i empirističkog metoda.

0

Coase II

Vreme čitanja: 3 minuta Austrijska kritika Coase-a je isforsirana jer nije zasnovana na striktno ekonomskim kriterijumima.

0

Coase i slobodno tržište

Vreme čitanja: 5 minuta Tasić u odbrani Kouza polazi od neoklasičnog razdvajanja ekonomije od prava i politike, i pretpostavlja da u slučaju eksternalija nemamo pravne parametre vlasništva. Međutim, u tipičnom kouzovskom primeru eksternih efekata mi imamo te kriterijume.

0

U odbranu Ronalda Coase-a

Vreme čitanja: 4 minuta U tekstu “The Chicago School Concept of Property Rights: Coase Theorem and Antitrust Revisionism” Ivan Janković kritikuje Coasea i njegovu teoriju eksternalija sa dva stanovišta. Prvo, zbog toga što Coase daje prednost maksimizaciji ukupne...