Category: Osvrti i prikazi

0

Država je bila greška

Prikaz knjige Hansa H. Hopea “Demokratija: Bog koji je omanuo”. “Zamislite samo: rasprava koja prikazuje demokratiju u mnogo lošijem svetlu nego monarhiju, i to sa stanovišta strogih prava svojine i slobodnog preduzetništva.”

0

Da li su francuski liberali bili liberalni?

“Većina Francuza više voli državu nego slobodu. Zato liberalni mislioci nisu imali više uticaja na naš politički život, ali oni nisu zagovarali nešto suprotno svom učenju” – piše Ravel u svojoj recenziji knjige Lisjena Žoma L’Individu effacé.