Author: Poliarhija

0

Ljudska priroda

U prošlosti je to činila crkva, a sada to čini država: uporno prikazuju ljude kao slabe i često zle kreature, naglašavajući posebno (ili čak isključivo) njihove negativne osobine ili pripisujući svim ljudima (bilo kao mogućnost ili kao realnost) najgore osobine ozloglašene manjine ljudi.

0

Od totalitarne demokratije ka libertarijanskoj poliarhiji

Tokom XX veka, društvo je postepeno ugušeno jer je država napala i okupirala sav prostor koji su ljudi nekada koristili pojedinačno ili dobrovoljno saradjujući. Totalitarna demokratija je zato sinonim za demokratiju u vreme etatizma.