Od totalitarne demokratije ka libertarijanskoj poliarhiji