Potencijal i granice društveno organizovanog čovečanstva